S veľkou radosťou a vďačnosťou Bohu Vás pozývame na duchovnú obnovu s charizmatickým kňazom a Misionárom Božieho milosrdenstva otcom Jamesom Manjackalom.

Kňazi, diakoni, zasvetené osoby

Pozývame Vás do služby - sviatosť zmierenia (najmä v sobotu) a sviatosť oltárna (piatok, sobota, nedeľa). Kňazi a diakoni majú účasť na duchovnej obnove zdarma, vrátane stravy a ubytovania.

Dobrovoľníci

Ak máte odhodlané srdce pre službu Pánu Bohu, veľmi radi Vás privítame v našom tíme. Ubytovanie, stravu máte zabezpečené, cestovné náklady preplatíme.

Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu.

téma duchovnej obnovy

dátum a miesto


21. - 23. jún

Prešov
Mestská hala Prešov

Jána Pavla II 4145/2

program stretnutia

Program je predbežný a môže sa zmeniť

21.6. Piatok

7:30 Registrácia
8:30 Modlitba svätého ruženca
9:00 Modlitba chvál
9:30 Príhovor otca jamesa
12:00 Obedná prestávka
14:00 Korunka Božieho milosrdenstva
14:20 Modlitba chvál
14:30 Príhovor otca Jamesa
15:30 Príprava na svätú omšu
16:00 Svätá omša s modlitbou za uzdravenie

22.6. Sobota

7:30 Vstup (registrácia)
8:30 Modlitba svätého ruženca
9:00 Modlitba chvál
9:30 Príhovor otca Jamesa
12:00 Obedná prestávka
14:00 Korunka Božieho milosrdenstva
14:20 Modlitba chvál
14:30 Príhovor otca Jamesa
15:30 Príprava na svätú omšu
16:00 Svätá omša s modlitbou za vyliatie Ducha Svätého

23.6. Nedeľa

7:30 Vstup (registrácia)
8:30 Modlitba svätého ruženca
9:00 Modlitba chvál
9:30 Príhovor otca Jamesa
10:00 Príprava na svätú omšu
10:30 Sv. omša
13:00 Záver duchovnej obnovy

* Upozorňujeme na možnú zmenu týcho časov, program bude prispôsobený zdravotnému stavu otca Jamesa.
Za pochopenie ďakujeme.

registrácia

Registračný poplatok je 4€ / osoba a platí aj pre študentov, držiteľov ZŤP a osoby nad 60 rokov. Na akciu je potrebné sa prihlásiť dopredu.

Prosíme, zaregistrujte sa čo najskôr.

Kňazi, rehoľné osoby a deti do 10 rokov majú vstup zdarma.

parkovanie a doprava

Parkovanie je možné pri mestkej hale. Prosíme o rešpektovanie pokynov organizátora a usporiadateľskej služby.

strava

Stravu je možné objednať v rámci registrácie.

ubytovanie

Ubytovanie počas duchovnej obnovy nie je zabezpečené.

stráženie detí

Počas duchovnej obnovy nie je zabezpečené stráženie detí.

Prosíme Vás o modlitebnú podporu za túto duchovnú obnovu, za otca Jamesa a za všetkých organizátorov a účastníkov.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na:

email: info@otecjames.cz

telefón: +421 904 359 007 
(PO - PIA od 9:00 do 16:00)